Overzicht concentratie medische diagnostiek

Speciaal om de ontwikkelingen in de medische diagnostische zichtbaar te maken heeft Twynstra Gudde deze themasite opgezet. De concentratie in de sector wordt gedreven door technologische en maatschappelijke ontwikkelingen, gecombineerd met de noodzaak van schaalgrootte.

Om te innoveren, betere zorg mogelijk te maken en de zorg goedkoper te maken. Wij geven inzicht in de huidige stand van zaken van de vooral regionale samenwerking: wat zijn de meest recente samenwerkingen, fusies en overnames in Nederland?

Regionale samenwerking

Nederland

Wij verwachten een vergaande consolidatie in de medisch diagnostische sector. Hierbij zal het aantal laboratoria teruglopen tot onder de 10.

Per regio houden wij de samenwerking bij tussen zelfstandige laboratoria klinische chemie en medische microbiologie. Wij publiceren de recente ontwikkelingen op deze website.

Wijzigingen

Geef actuele wijzigingen door zodat we deze kunnen doorvoeren op deze site.

De toekomst van de medische diagnostiek

In de medische diagnostiek is een revolutie gaande. De dominante sectorlogica wordt ontkracht door nieuwe technologieën. Binnen 5 tot 10 jaar draait het in de diagnostiek om big data en artificial intelligence, waarmee de burger de eigen gezondheid in toenemende mate regisseert. U wilt dat uw diagnostische organisatie inspeelt op de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Wij helpen u bij het uitdenken én implementeren van een toekomstbestendige strategie.

Lees hier meer over ons en onze dienstverlening 

Contact

Op een radicale omwenteling in de markt kun je maar beter voorbereid zijn. U ziet de drastische veranderingen die geleidelijk geïncorporeerd worden in de medische diagnostiek. De snelle ontwikkeling van biotechnologie, big data, kunstmatige intelligentie, nanotechnologie, robotica en (bio)sensoren opent een wereld aan nieuwe mogelijkheden. Negentig procent van het traditionele diagnostische handwerk zal vervangen worden door automatisering en robotisering. Het aantal aanbieders van medische diagnostiek zal teruglopen tot 5 à 10 regionale medisch diagnostische organisaties om voldoende schaalgrootte te hebben.

De patiënt van de toekomst zal door de nieuwe technologieën in staat zijn om de eigen gezondheid voortdurend te monitoren en wordt daarmee de regisseur van de eigen zorg. Parallel hieraan komt de preventieve gezondheidszorg op. Tel daar de noodzakelijke marktbeweging van versnippering naar centralisatie én specialisatie bij op, en uw speelveld is ruwweg geschetst. Aan de horizon gloort een mooie toekomst waarin beter onderzoek, betere diagnostiek en betere zorg mogelijk wordt. Maar de weg erheen voert door een complex speelveld, dat vraagt om een totaal nieuwe strategie en businessmodel.

Neem het heft in eigen hand

Wij denken dat uw diagnostische laboratorium zich het best op de toekomst voorbereidt door het initiatief in eigen hand te nemen. Door het gesprek aan te gaan met innovators, professionals en klanten, door data te verrijken, door verkennende projecten op te zetten met patiëntgroepen, zorgt u zelf mede voor de totstandkoming van de nieuwe werkelijkheid.

Geen standaard aanpak

Een standaard aanpak voor een optimale aansluiting op deze transitie is niet te geven. Het hangt helemaal af van uw vraag en ambitie, welke aanvliegroute u het verst brengt. We kunnen met u meedenken over strategieontwikkeling, maar wellicht bent u eerst vooral gebaat bij ontwikkelingen binnen uw eigen organisatie zoals die nu is. Soms bieden ICT-oplossingen een ingang naar de gewenste transitie; soms is het zaak eerst de eigen huisvesting en inrichting goed door te lichten. Misschien ligt uw eerste prioriteit bij een fusie of strategische samenwerking, of wilt u een slag maken in kwaliteit en veiligheid. Het is een greep uit onze dienstenpakket, waarover u op deze site meer kunt lezen

Kennis van technologie én transities

Welke aanpak u ook kiest, onderscheidend bij elk van onze methodieken en interventies is dat we uw vraag vooral benaderen vanuit een sterke toekomstvisie. We houden ons niet alleen bezig met uw problematiek van vandaag, maar vooral met die van morgen. Daarbij zien wij technologische ontwikkelingen als de belangrijkste driver. Deze expertise, in combinatie met de veranderkundige en samenwerkingskundige insteek die bijna het handelsmerk is van Twynstra Gudde, biedt u de mogelijkheid om koploper te worden of blijven in uw vakgebied.

Blog

‘Van 100+ naar vijf diagnostische centra’

Zorgadviseur Huub Raemakers maakte met bestuurder Harjan van Dam van Certe (medische diagnostiek) een verkenning van de diagnostische wereld in 2025 om de organisatie toekomstbestendig te maken. Lees het hele atikel uit LabInsights van december 2016 in pdf formaat:...

Wie we zijn

Huub Raemakers

Huub Raemakers

Partner Strategieontwikkeling

Huub is partner bij Twynstra Gudde en adviseert bestuurders in de zorgsector om pro-actief in te spelen op de snel veranderende omgeving. Hij heeft ruime ervaring in de medisch diagnostische sector. Zijn kracht ligt in het combineren van strategisch inzicht, innovatie en het boeken van concreet resultaat.

Paul Smits

Paul Smits

Interim Manager

Partner digitale transformatiePaul heeft uitgebreide ervaring als bestuurder en als adviseur in de zorg. Hij is een scherpe analyticus en gedreven om nieuwe concepten en ‘lessons learned’ in te brengen en toe te passen in de gezondheidzorg.

Rob Poels

Rob Poels

Partner digitale transformatie

Rob houdt zich bezig met het verbinden van de business en ICT, zowel qua ICT-architectuur als ICT-gerelateerde besturingsvraagstukken. Hij helpt bestuurders die meer grip op ICT willen krijgen of ICT-managers/CIO’s die aan de bestuurstafel willen plaatsnemen.

Gertjan te Hoonte

Gertjan te Hoonte

Adviseur Bedrijfsvoering & Huisvesting

Gertjan adviseert op het scheidsvlak van zorg, bedrijfsvoering, organisatie en vastgoed. Hij adviseert zorginstellingen over het strategisch inzetten van hun vastgoed om hun doelen te realiseren. Samen met de klant zoekt hij naar oplossingen voor complexe vraagstukken met focus op het resultaat.

Hans Westerveld

Hans Westerveld

Adviseur

Hans helpt organisaties met het in kaart brengen van (nieuwe) werkprocessen en deze te vertalen naar ruimtelijke schema’s en oppervlakten (programma’s van eisen). Hij verbindt de betrokkenen in dit proces en creëert daarmee draagvlak binnen de organisatie.

Schrijf u in voor onze maillijst en wij houden u op de hoogte van ontwikkelingen rondom de Medische Diagnostiek.

U bent ingeschreven. Wij houden u op de hoogte.